Szkoła Podstawowa

Naszych kursantów ze szkół podstawowych dzielimy na grupy zgodnie z ich wiekiem i klasy do której uczęszczają. Na wyraźne życzenie rodziców/opiekunów możemy kursanta umieścić w grupie wyższej wiekowo po uprzednim sprawdzeniu jego umiejętności.

Dzieci z klas I-III odbywają zajęcia 2 razy tygodniu, po 45 minut, a dzieci starsze uczą się w systemie 2 razy w tygodniu po 60 minut. Grupy liczą maksymalnie 6 osób.

Lekcje opieramy na podręcznikach kursów przeznaczonych dla prywatnych szkół językowych z programem iteratywnym na tablice multimedialne. Obecnie w naszej Szkole niemal każda lekcja oparta jest o nowoczesne technologie i metody TIK, czyli techniki informatyczno-komputerowe. Lekcje są również wzbogacane o nasze własne dobrze wypracowane wieloletnie praktyki i autorski materiał edukacyjny. Dbamy o wszystkie obszary językowe, ze szczególnym naciskiem na komunikację werbalną, a także, słuchanie, czytanie i pisanie, a także poprawność językową, gdyż tego również oczekuje się od uczniów w tradycyjnych szkołach.

Podczas zajęć będziemy:

  • uczyć się poprzez gry i zabawy komunikacyjne, dzięki którym nauczymy się wymieniać poglądy i doświadczenia, czy po prostu rozmawiać w języku angielskim;
  • przeprowadzać improwizacje symulujące realne sytuacje, a występujące błędy będziemy korygować;
  • wykorzystywać m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, piosenki, programy TV i reklamy;
  • skupiać się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych tj.: na słuchaniu, mówieniu, czytaniu oraz pisaniu;
  • kłaść największy nacisk na komunikację werbalną w różnych sytuacjach: ogólnej, szkolnej, biznesowej, towarzyskiej, itp
  • stosować różnorodne ćwiczenia, które będą zachęcać kursantów do spontanicznych i kreatywnych zachowań podczas zajęć;
  • pracować wykorzystując nowoczesne techniki edukacyjne, przy zastosowaniu TIK z użyciem tablic interaktywnych.