Młodzież i Maturzyści

Młodzież w naszej szkole to gimnazjaliści i uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych. Uczą się w systemie 2 razy w tygodniu po 60 minut. Grupy liczą maksymalnie 6 osób. Zajęcia są oparte na nowoczesnych podręcznikach dla prywatnych szkół językowych z programami iteratywnymi na tablice multimedialne. Obecnie w naszej Szkole niemal każda lekcja oparta jest o nowoczesne technologie i metody TIK, czyli techniki informatyczno-komputerowe. Lekcje są również wzbogacane o nasze własne dobrze wypracowane wieloletnie praktyki i autorski materiał edukacyjny. Dbamy o wszystkie obszary językowe, ze szczególnym naciskiem na komunikację werbalną, a także, słuchanie, czytanie i pisanie, a także poprawność językową, gdyż sądzimy, że nasi młodzieżowi kursanci celują w świetnie zdaną maturę z języka angielskiego, i do tego właśnie ich przygotowujemy.

MATURA – to nasz „najlepszy towar”. Nasze kursy maturalne cieszą się ogromną popularnością, ponieważ jak dotąd wszyscy nasi maturzyści zdali swoje egzaminy z imponującymi wynikami mieszczącymi się w skali pomiędzy 88% a 100%. Z czego oczywiście jesteśmy BARDZO DUMNI.

Kursy maturalne, tak podstawowe jak i rozszerzone odbywają się w systemie 2 razy w tygodniu po 90 minut.

Kurs jest oparty o program matury podstawowej i rozszerzonej, i przygotowuje maturzystę do jej etapu pisemnego i ustnego.