Dorośli

Kurs dla dorosłych jest to nowoczesny kurs przeznaczony dla osób najczęściej pracujących, a więc nie dysponujących zbyt dużą ilością wolnego czasu. Proponujemy język komunikatywny w trybie 2 razy w tygodniu po 90 minut w grupach maksymalnie 6-cio osobowych. Zdając sobie sprawę z tego, że dorośli często nie mają czasu na intensywną naukę w domu, maksymalnie intensyfikujemy zajęcia na kursie. Podczas 90 minut każdej lekcji wiele się dzieje: począwszy od powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji, przez wprowadzenie nowego tematu wraz ze słownictwem, opartym na tekście do słuchania lub czytania, następnie przerobienie nowego zagadnienia gramatycznego, oraz przećwiczenia go, do samodzielnego tworzenia wypowiedzi w sytuacyjnych monologach, dialogach lub dyskusjach. Wszystko jest przeplatane przez materiał stymulujący w podręczniku lub na tablicy interaktywnej. Minuty u nas mkną szybko, a uczeń w niedługim czasie sam dostrzega jak jego poziom języka systematycznie wzrasta.

Podczas zajęć będziemy:

  • uczyć się poprzez gry i zabawy komunikacyjne, dzięki którym nauczymy się wymieniać poglądy i doświadczenia, czy po prostu rozmawiać w języku angielskim;
  • przeprowadzać improwizacje symulujące realne sytuacje, a występujące błędy będziemy korygować;
  • wykorzystywać m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, piosenki, programy TV i reklamy;
  • skupiać się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych tj.: na słuchaniu, mówieniu, czytaniu oraz pisaniu;
  • kłaść największy nacisk na komunikację werbalną w różnych sytuacjach: ogólnej, szkolnej, biznesowej, towarzyskiej, itp
  • stosować różnorodne ćwiczenia, które będą zachęcać kursantów do spontanicznych i kreatywnych zachowań podczas zajęć;
  • pracować wykorzystując nowoczesne techniki edukacyjne, przy zastosowaniu TIK z użyciem tablic interaktywnych.